A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Przedstawiciele WORD w Elblągu uczestniczyli w dniu 16.12.2019 r. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas obrad Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Olsztynie przedstawił Informację o stanie BRD w woj. warmińsko-mazurskim obejmującą 11 m-cy 2019 r. oraz przeprowadzonych działań w obszarze nadzoru nad ruchem drogowym.

Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w Olsztynie zaprezentował Informację o przeprowadzonych działaniach w obszarze nadzoru nad transportem drogowym w województwie.

Specjaliści do spraw BRD WORD-ów w Elblągu i Olsztynie podsumowali Działania w zakresie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem realizowanych przez te Ośrodki.

Następnie omówiono Organizację i prowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy w świetle nowych przepisów, także w kontekście przyszłych działań BRD. Temat ten wywołał dyskusję, podczas której wyrażono obawy co do możliwości finansowania działań BRD, po wprowadzeniu w/wspomnianych zmian w  przepisach prawa.

Na zakończenie spotkania, zatwierdzono korekty planu wydatków BRD WORD w Olsztynie oraz omówiono projekt  i przyjęto do realizacji Plany wydatków BRD na 2020 r. WORD w Olsztynie i Elblągu.

GALERIA: