A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

10 grudnia b.r. w siedzibie WORD w Elblągu odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSK z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

            Kierownik Działu Szkoleń i BRD, Izabela Nowaczyk zaprezentowała aktualne kierunki działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, a także Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie I-X 2019 r. w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim, w odniesieniu do statystyk krajowych.

            Pani Dorota Filipek – Kierownik Działu Obsługi Egzaminów, przedstawiła analizę ilościową przeprowadzonych egzaminów państwowych za 11 miesięcy 2019 r. oraz omówiła zmiany dotyczące biura obsługi klienta w kontekście Rozporządzenia  z dnia 28 czerwca 2019 r.

            Pan Robert Drop – Egzaminator Nadzorujący, omówił najnowsze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, „korytarz życia” i „jazda na suwak”, a także zmiany wynikające z rozporządzenia związanego z egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców. Ponadto przedstawił projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz statystyki wyników osiąganych przez kandydatów na kierowców i ich błędy podczas egzaminów  
praktycznych prawo jazdy.

            Następnie Pan Zygmunt Kiersz – Zastępca Dyrektora WORD, zaprezentował wykonanie zadań statutowych przez WORD w Elblągu za okres I-X 2019 r.

            W trakcie kolejno omawianych tematów obecni zgłaszali swoje uwagi i problemy, nad którymi dyskutowano.

            Na zakończenie spotkania Dyrektor WORD w Elblągu Pan Marek Fabiański wręczył dyplomy dla najlepszych szkół w kategorii najlepsza zdawalność egzaminów praktycznych kat. A, B i C, najlepsza zdawalność ogólnie – egzaminy praktyczne i teoretyczne, największa ilości uczestników przystępujących do egzaminów w WORD Elbląg.

            Dyplom Lidera 2019 za osiągnięcie wysokich wyników we wszystkich w/w kategoriach otrzymał Ośrodek Szkolenia Motorowego Adam Żurawski ze Sztumu.

            Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, dyskusje miały charakter rzeczowy, zmierzający do przyjęcia konkretnych rozwiązań. Na zakończenie zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia, aby magiczna moc świąt przyniosła wszystkim spokój i radość, a Nowy Rok obfitował pomyślnością, szczęściem i dobrą współpracą.

GALERIA: