A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

9 lutego b.r. w siedzibie WORD w Elblągu odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSK z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Obecnych na spotkaniu przywitali insp. Robert Muraszko – Komendant Miejski Policji w Elblągu oraz Zygmunt Kiersz – Dyrektor naszego Ośrodka. Następnie Pan Dyrektor omówił Strukturę wszystkich egzaminów przeprowadzonych 
w  2022 r.

W dalszej części spotkania głos zabrali:

– Izabela Nowaczyk – Kierownik Działu Szkoleń i BRD nt. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim, w kontekście wypadków powodowanych przez młodych kierowców i kierowców, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających;

– nadkom. Tomasz Krawcewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu nt. Konsekwencje prawne przekroczenia 24 punktów karnych –  dziś i w projekcie. Zmiany w przepisach prawa, także w odniesieniu do Młodego Kierowcy;

Robert Drop – Egzaminator Nadzorujący – nt. Analiza przeprowadzonych egzaminów państwowych w 2022 r.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych grawetonów za I miejsca oraz dyplomów za II i III miejsca w następujących kategoriach:

– najwyższej liczby przygotowanych osób,

– najwyższej zdawalności teoretycznej w ramach kat. B,

– najwyższej zdawalności praktycznej w ramach kat. B – w OSK do 100 osób i ponad 100 osób   
  przeszkolonych,                   

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie wszystkich kat. A,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat C,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat C+E,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat D,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat T,

oddzielnie dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie zakończono po krótkiej dyskusji na bieżące tematy.

9 lutego 2023 - Spotkanie z OSK