A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

7 lutego b.r. w siedzibie WORD w Elblągu odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSK z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

          Spotkanie rozpoczął Dyrektor WORD w Elblągu, Pan Zygmunt Kiersz, który m.in. zaprezentował statystyki dotyczące ilośći przeprowadzonych egzaminów w 2021 r.

         Następnie, Kierownik Działu Szkoleń i BRD, Izabela Nowaczyk omówiła  Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym  w 2021 r., w porównaniu z latami 2019-2020 r. Przeanalizowała także specyfikę wydarzeń drogowych w kontekście szkolenia kandydatów na kierowców.

     Pan Robert Drop – Egzaminator Nadzorujący, omówił najnowsze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców. Ponadto przedstawił statystyki wyników osiąganych przez kandydatów na kierowców i ich błędy podczas egzaminów praktycznych na pozczególne kategorie prawa jazdy.

        Powyższe prezentacje były inspiracją do dyskusji, a także omówienia wniosków i uwag z wzajemnej współpracy między WORD w Elblągu a Ośrodkami Szkolenia Kierowców.

          Na zakończenie spotkania Dyrektor WORD w Elblągu wręczył dyplomy dla najlepszych szkół w kategorii najlepsza zdawalność egzaminów praktycznych kat. A, B i C, najlepsza zdawalność ogólnie – egzaminy praktyczne i teoretyczne, największa ilości uczestników przystępujących do egzaminów w WORD Elbląg.

            Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, dyskusje miały charakter rzeczowy, zmierzający do przyjęcia konkretnych rozwiązań.