A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Karta rowerowa

Karta rowerowa to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Dzieci do lat 10 mogą poruszać się po drogach tylko w towarzystwie dorosłych.

Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.

Wszystkie informacje dotyczące uzyskiwania karty rowerowej można przeczytać na poniższych podstronach:

Zbiór przepisów dotyczących uzyskiwania Karty Rowerowej

-Rozporządzenie MTBiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/512/1

Wzór porozumienia między Szkołą Podstawową a WORD w Elblągu w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego uczestnictwa uczniów szkoły podstawowej w zajęciach organizowanych przez WORD dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Regulamin i Program Nieodpłatnych zajęć dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej 

Specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie ruchu drogowego i sprawadzania niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi informacjami.

W razie pytań i wątpliwości wszelkich informacji udzieli:
Izabela Nowaczyk – Kierownik działu szkoleń i BRD
lub Adam Borowiecki – Inspektor do spraw BRD

Kontakt: Tel. 55 233 40 50,    55 237 05 58 wew. 1, 3
e – mail: sekretariat@word.elblag.pl
Dział szkoleń – I piętro, pok. nr 13, 15
WORD w Elblągu ul. Skrzydlata 1

PLIKI:

LISTA UCZNIÓW na kartę rowerową ( Pobierz plik )

Zgoda rodziców na udział w szkoleniu i egzaminie na kartę rowerową ( Pobierz plik )