A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Turnieje BRD

Wojewódzkie finały Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2022 odbędą się w Szkole Podstawowej w Nowakowie 47 wskazówki dojazdu w następującym terminie:

       I – 19.05.2022 r. – dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-12 lat – Grupa I

      II – 20.05.2022 r. – dla uczniów szkół podstawowych, pozostałe roczniki  – Grupa II.

Zgłoszenie drużyny prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg na adres:
sekretariat@word.elblag.pl do 10 maja 2022 r.   

Regulamin Turnieju →czytaj więcej►

SCENARIUSZ TURNIEJU – do pobrania poniżej

Finał wojewódzki składał się  z następujących konkurencji:

  1. Rozwiązywanie testów teoretycznych ;
  2. Jazda rowerem po miasteczku;
  3. Jazda rowerem po torze sprawnościowym;
  4. Z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

UWAGA! Przypominamy!
!Uczestnicy Finału wojewódzkiego Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
· kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM,
· legitymację szkolną,
· pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
· zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
!Grupy I  – to  czteroosobowe zespoły złożone z 2 dziewczynek i 2 chłopców;
!Grupy II – to trzyosobowe zespoły;

Prosimy o zapewnienie kasków i ochraniaczy we własnym zakresie!

Rowery i inny sprzęt potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia Organizator. Nie ma możliwości startu w Turnieju na swoim rowerze.

♦ ♦ ♦ ♦

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze swojego działania.

W ramach tych działań  WORD  jest współorganizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na etapie powiatowym i organizatorem na etapie wojewódzkim. Turnieje te mają na celu:

– popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

– kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

– popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

– popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,

– propagowanie sportów motorowych i wiedzy motoryzacyjnej,

– inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, natomiast Turniej Motoryzacyjny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Turnieje są eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Turnieje mają charakter wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz wojewódzkie zwycięskie drużyny awansują do Finału Ogólnopolskiego.

PLIKI:

Scenariusz turnieju 2022 ( Pobierz plik )