A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Turnieje BRD

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu jest organizatorem tegorocznego wojewódzkiego finału Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie.

Adres:

SP w Godkowie 1, 14-407 Godkowo

Jak dojechać?  → mapa google

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2024 r.  na adres mailowy: sekretariat@word.elblag.pl

Uwaga! uczestnicy powinni posiadać:

  • kask rowerowy,
  • kartę rowerową lub prawo jazdy (Gr. II) – Gr. III – dokumenty nie są wymagane,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o braku przeciwskazań zdrowotnych do udział w turnieju;

Do Turnieju dopuszczone zostaną tylko rowery organizatora!

Regulamin i scenariusz Turnieju do pobrania poniżej.

 

♦ ♦ ♦ ♦

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze swojego działania.

W ramach tych działań  WORD  jest współorganizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na etapie powiatowym i organizatorem na etapie wojewódzkim. Turnieje te mają na celu:

– popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

– kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

– popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

– popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,

– propagowanie sportów motorowych i wiedzy motoryzacyjnej,

– inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych, natomiast Turniej Motoryzacyjny skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Turnieje są eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Turnieje mają charakter wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz wojewódzkie zwycięskie drużyny awansują do Finału Ogólnopolskiego.

PLIKI:

Scenariusz Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024 ( Pobierz plik )

Regulamin Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024 ( Pobierz plik )