A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

KRYTERIA:

– uruchomienie silnika pojazdu,

– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu
drogowym

– upewnienie się o możliwości jazdy,
     a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
     b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

– płynne ruszenie
     a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest
uruchomiony,
     b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów
silnika,

– płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy
do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką
kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

– nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne
krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych     ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

– nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

– zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.