A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Opłaty egzaminacyjne

Cennik obowiązujący od 21 kwietnia 2023 r.

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin
praktyczny

AM

50,00 zł

200,00 zł

A, A1, A2

200,00 zł

B

200,00 zł

B1, C1, D1, T

200,00 zł

C, D

250,00 zł

B+E

250,00 zł

B96

200,00 zł

C+E, C1+E, D+E, D1+E

250,00 zł

Pozwolenie na kierowanie tramwajem

50,00 zł

200,00 zł

Powyższe opłaty dokonujemy na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 1

nr konta: 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867

W tytule przelewu należy OBOWIĄZKOWO wpisać:    Imię i nazwisko osoby egzaminowanej!

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XLVIII/700/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 marca  2023 r.  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  przeprowadzenie  egzaminu  państwowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Egzamin na kwalifikację (PKZ): 50 zł

nr konta: 75 1020 4900 0000 8002 3564 1501

W tytule przelewu należy OBOWIĄZKOWO wpisać:    PKZ + Imię i nazwisko osoby egzaminowanej!