A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Opłaty egzaminacyjne

Kategoria Egzamin Teoretyczny Egzamin Praktyczny Razem
AM 30 PLN 140 PLN  170 PLN
A1, A2, A 30 PLN 180 PLN 210 PLN
B 30 PLN 140 PLN 170 PLN
B1, C1, D1, T 30 PLN  170 PLN  200 PLN
C, D 30 PLN 200 PLN
230 PLN
B+E 200 PLN 200 PLN
B 96 170 PLN 170 PLN
C1+E
C+E
D1+E
D+E
245 PLN 245 PLN
PT 30 PLN 125 PLN 155 PLN
Test
Kwalifikacyjny
PKZ
50 PLN
50 PLN
Powyższe opłaty dokonujemy na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 1

nr konta: 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości  opłat  za przeprowadzenie  egzaminu  państwowego  oraz  stawek  wynagrodzenia  związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78 z 2013 r. z późn. zm.)