A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika

Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

zgłoszenie się w dziale szkoleń,

przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty

Ø  Cel szkolenia:

·       przedstawienie zagadnień dotyczących warunków wykonywania transportu drogowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika,

·         przygotowanie do  egzaminu.

Ø  Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika  drogowego i i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

·         Ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Ø  Program kursu:

Obejmuje swoim programem zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego, krajowego przewozu osób lub rzeczy a w szczególności:

·         Prawo cywilne,

·         Prawo handlowe,

·         Prawo pracy i zagadnienia socjalne,

·         Prawo finansowe,

·         Prawo podatkowe,

·         Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,

·         Dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego.

Ø   Czas trwania kursu:

Zajęcia teoretyczne 50 h – 8 dni

(zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00 i soboty w godz. 900 – 1500)

Ø  Koszt kursu:

1 500,00 zł.

nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Egzamin:

Egzaminy przeprowadza komisja powołana przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Terminy i miejsca organizowanych egzaminów podaje Instytut Transportu Drogowego
w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

Potwierdzenie dowodu wpłaty za egzamin

 Koszt egzaminu 500,00 zł.

 Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  300,00 zł.