A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców

Ø  Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  –  Szkolenie organizowane jest w systemie e-learning, tzn. termin, tempo i godziny szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Dodatkowo organizujemy dla grup zorganizowanych Szkolenie stacjonarne;

Ø  Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie się do właściwego Wydziału Komunikacji w celu wygenerowania Profilu Kierowcy Zawodowego,

– przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Wymagane dokumenty:

 Profil PKZ, prawo jazdy.

Ø  Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do: Data uzyskania kategorii prawa jazdy
D, D1 + E, D+ E C, C1 + E, C+ E
10 WRZESIEŃ 2009 DO 31.12.1980
10 WRZESIEŃ 2010 01.011981 – 31.12.1990 do 31.12.1980
10 WRZESIEŃ 2011 01.01.1991 – 31.12.2000 01.o1.1981 – 31.12.1995
10 WRZESIEŃ 2012 01.01.2001 – 31.12.2005 01.01.1996  – 31.12.2000
10 WRZESIEŃ 2013 01.01.2006 – 10.09.2008 01.01.2001 – 31.12.2005
10 WRZESIEŃ 2014 01.01.2006 – 10.09.2009

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego  wykonać badania lekarskie
i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Ø  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z póź. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 739).

Ø  Program kursu:

Szkolenie okresowe prowadzone jest  w formie kursu okresowego obejmującego

35 h zajęć – 5 modułów,  w tym:

– co najmniej jeden moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

i jeden zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Ø  Czas trwania kursu:

Pełne szkolenie  realizowane jest  w ciągu 5 dni (5 modułów szkolenia)

Jeden moduł trwa 7 h zegarowych

Ø  Koszt kursu:   495  zł    

Ø  Egzamin: Bez egzaminu.