A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Wynajem PLACU MANEWROWEGO-CENNIK

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia Ośrodkom Szkolenia Kierowców (zwanych dalej OSK) korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Cena i czas wynajmu:

Kategoria 30 min 60 min
AM, A1, A2, A 39 zł 69 zł
B 39 zł 69 zł
B1 39 zł 69 zł
B+E 49 zł   79 zł
C 59 zł 99 zł
C+E 69 zł 109 zł
D 59 zł 99 zł
T 59 zł  99 zł

Powyższe ceny obowiązują od 01.01.2020 r.

UWAGA! Od 1 kwietnia zmiana regulaminu i wniosku na wynajem placu manewrowego! – do pobrania poniżej
Opłaty pozostają bez zmian.

Terminy: Tory manewrowe udostępniane są:
– tylko dni robocze (w dniach, w których pracuje WORD) w godzinach od 14:30 do 18:00,
Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD.
W dni świąteczne plac manewrowy nie jest udostępniany.

OSK, któremu WORD  umożliwia wynajęcie placu manewrowego obowiązany  jest zapoznać się z regulaminem i potwierdzić ten fakt złożeniem podpisu na wniosku o wynajem placu i w ewidencji zapisu wykorzystania placu manewrowego WORD w Elblągu.

Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku, odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć na placu.

Szczegółowe zasady wynajmu określa Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu czytaj więcej

Zapisów można dokonać w Dziale Obsługi Egzaminów

WORD w  Elblągu ul. Skrzydlata 1, tel. 55 233 40 50,   55 237 05 58

PLIKI:

Regulamun wynajmu placu 1 kwietnia ( Pobierz plik )

Wniosek OSK 1 kwietnia ( Pobierz plik )

Wzór opłaty za wynajem placu manewrowego ( Pobierz plik )

Wniosek OSK ( Pobierz plik )