A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

W dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie WORD w Elblągu odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSK.

Pan Zygmunt Kiersz, Dyrektor WORD w Elblągu, przywitał zebranych oraz przedstawił krótką informację na temat Ośrodków Szkolenia Kierowców, których klienci zdają egzaminy na prawo jazdy w naszym Ośrodku.

Następnie głos zabrał  Pan Marek Szulc – Kierownik Referatu Obsługi Kierowców Urzędu Miasta w Elblągu, który wraz z pracownikami Referatu omówił Nadzór działalności ośrodków szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami  silnikowymi z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o Kierujących pojazdami.

Kolejnym prelegentem była Pani Izabela Nowaczyk, kierownik Działu Szkoleń i BRD, która przedstawiła Stan bezpieczeństwa na polskich drogach za 2023 r. w odniesieniu do roku 2021 i 2022, ze szczególnym wyróżnieniem naszego województwa, Elbląga i okolicznych powiatów.

Po krótkiej przerwie na tradycyjnego pączka głos zabrał Pan Robert Drop, Egzaminator Nadzorujący, który przedstawił Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Analiza przeprowadzonych egzaminów państwowych w 2023 r. Temat pobudzał do dyskusji, zadawania pytań, a przede wszystkim wymiany uwag i doświadczeń.

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie najlepszym OSK Dyplomów w postaci grawertonów, w następujących kategoriach:

– najwyższej liczby przygotowanych osób,

– najwyższej zdawalności teoretycznej w ramach kat. B,

– najwyższej zdawalności praktycznej w ramach kat. B – w OSK do 100 osób i ponad 100 osób przeszkolonych,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie wszystkich kat. A,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat C,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat C+E,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat D,

– najwyższej zdawalności praktycznej w zakresie Kat T,

oddzielnie dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej zdjęć publikujemy na naszym Facebook-u 😉