A
a
WORD Elbląg
KONTAKT
BRD

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za podstawowy cel i kierunek swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjął oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego, stojąc na stanowisku, iż od najmłodszych lat należy rozpocząć edukację związaną z ruchem drogowym. Kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną to priorytet w naszym działaniu, stąd w programie działania WORD w Elblągu znalazły się przede wszystkim zamierzenia dotyczące tych grup uczestników ruchu.