A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolne centra BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, wspólnie z władzami miast i gmin utworzył 17 miejskich i szkolnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. WORD wyposażył centra w niezbędny sprzęt (rowery, motorowery, komputery), pomoce naukowe i podręczniki.

Władze ponoszą koszty działalności centrów usytuowanych  w szkołach podstawowych oraz finansują dodatkowe 2 godziny  zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego tygodniowo. Ponadto szkoła wyznacza nauczyciela koordynatora odpowiedzialnego za całokształt działalności centrum.

Cel i zakres działań SCBRD:
-prowadzenie szkoleń z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie wychowania komunikacyjnego
oraz upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-uświadamianie młodzieży szkolnej istoty zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym,

-przygotowanie uczniów szkół do egzaminu na kartę rowerową,

-prowadzenie egzaminów na kartę rowerową.

Wykaz  CENTRÓW BRD

  1. MCBRD Nr 3 w Elblągu – Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
    ul. Modlińska 39,
  2. MCBRD Nr 2 w Elblągu – Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu
    ul. Mielczarskiego 46,

3.MCBRD Nr 1 w Elblągu – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu
ul. Mickiewicza 41,

4.SCBRD Miasta i Gminy Młynary – Zespół Szkół w Młynarach, ul. Warszawska 1,
14-420 Młynary,

5.SCBRD Gminy Markusy – Szkoła Podstawowa w Zwierznie, 82-325 Markusy,

6.SCBRD Gminy Gronowo Elbląskie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła, II ul. Elbląska 4,
82-335 Gronowo Elbląskie,

7.SCBRD Miasta i Gminy Miłomłyn – Publiczna Szkoła Podstawowa Miłomłyn im. I Dywizji
Tadeusza Kościuszki, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn,

8.SCBRD Miasta i Gminy Morąg – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Reymonta,
ul. Żeromskiego 26, 14-300 Morąg

9.SCBRD Gminy Elbląg – Zespół Szkół Nowakowo 47, 82-310 Elbląg 2,

10.SCBRD Gminy Rychliki – Zespół Szkół w Rychlikach, 14-411 Rychliki,

11.SCBRD Gminy Łukta – Zespół Szkół Nr 1, ul. Warszawska 17, 14-105 Łukta,

12.SCBRD Miasto i Gmina Pasłęk – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysław Broniewskiego,
Al. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk

13.SCBRD Gminy Małdyty – Zespół Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15,14-330 Małdyty,

14.SCBRD Gminy Milejewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie, ul. Szkolna 1,
82-316 Milejewo,

15.SCBRD Gminy Godkowo – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie,
14-407 Godkowo,

16.SCBRD Miasta i Gminy Tolkmicko – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika,
ul. Szkolna 6, 82-340 Tolkmicko,

17.SCBRD Gminy Orneta – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Zamkowa 26, 11-130 Orneta.