A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Poradnia Psychologiczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

  1. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 233 40 50,  55 237 05 58 wew. 4 

II piętro pokój Nr 21

Umawianie badań: 
– codziennie – 7.00 – 15.00 

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne oraz dla n/w grup zawodowych:
1. Kierowców transportu drogowego 
2. Kierowców pojazdów oznakowanych i uprzywilejowanych w ruchu 
3. Motorniczych tramwaju 
4. Kandydatów na instruktora lub egzaminatora 
5. Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego 
6. Osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni 

Ponadto prowadzimy badania psychologiczne dla:
1. Sprawców wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni. 
2. Osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości 
3. Osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów. 
4. Osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej


Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych do wykonywania określonego zawodu, w tym kierowania pojazdem. 

W badaniu psychologicznym sprawdzeniu podlegają: 
· sprawność umysłowa 
· sprawność psychomotoryczna i psychofizyczna, cechy osobowości i temperamentu. 

Badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierujących tramwajem, instruktorów, egzaminatorów  wykonywane są: 
· do 60 roku życia – co 5 lat 
· powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy 
Czas trwania badania psychologicznego około 2 godzin. 

Prowadzimy BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE dla osób, które po raz kolejny /min. 3 razy/ nie zdały egzaminu praktycznego.
Psycholog Pracowni udzieli Państwu wskazówek, które pomogą w zminimalizowaniu negatywnych czynników egzaminowania. 
Zapraszamy na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w rejestracji. 

Lp. OPŁATY ZA BADANIA PSYCHOLOGICZNE – obowiązują od 21.07.2014 r.
1. Badanie psychologiczne kierowców 150*
2. Badanie psychologiczne:
– kandydata na instruktora i instruktora nauki jazdy
– kandydata na egzaminatora i egzaminatora
– kandydata na inspektora ITD
150*
3. Badanie psychologiczne:
– kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości 
– kierowcy, który przekroczył punkty karne
150*
4. Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń 140
5. Badanie psychologiczne kandydata na urząd sędziego 100
6. Inne badania psychologiczne (stanowiskowe)   70
7. Badanie psychologiczne motorniczego tramwaju 150*
8. Badanie psychologiczne pracowników ochrony fizycznej 123
9. Konsultacje i porady psychologiczne   70
10. Wydanie dodatkowego egz. lub odpisu orzeczenia   40
11. Badanie psychologiczne kierowców po szkoleniu kierowców   150

Powyższe opłaty dokonujemy na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 1,
nr konta: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145.

*na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (D.U. poz. 937)

Ceny obowiązują od 01.05.2023 r.