A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Działania na rzecz BRD

Oferta działań z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

Realizacja Programu edukacji komunikacyjnej  „Autochodzik”. Organizacja Autoriady.

Realizacja Programu edukacyjnego „Przyszły kierowca. Moje prawo jazdy”. Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, samorządy:

– Organizacja Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warmii i Mazur.

– Organizacja konkursów o tematyce BRD.

– Organizacja nieodpłatnego szkolenia Specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie ruchu drogowego i sprawdzenia niezbędnych umiejętności
osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej.

– Współudział w organizowaniu festynów, konkursów w zakresie działań związanych z BRD.

– Organizacja spotkań, konkursów BRD skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, z domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, objętych opieką ośrodków pomocy społecznej oraz przebywających na wypoczynku letnim i zimowym.

Dzień Otwarty  WORD.

Współpraca z Automobilklubem w organizacji rajdów samochodowych i innych działań propagujących BRD.

Współpraca z samorządami, organizacjami i instytucjami państwowymi w zakresie działań na rzecz BRD.

Szczegóły na stronie https://www.word.elblag.pl/dzialania-na-rzecz-brd/ w zakładce Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego/Działania na rzecz BRD

 

Instytucje zainteresowane współpracą z WORD w Elblągu prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i BRD:

tel. 55 233 40 50,  55 237 05 58

Adam Borowiecki – Inspektor ds. BRD

Izabela Nowaczyk – Kierownik Działu Szkoleń i BRD