A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Na przełomie września i października b.r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu prowadził akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.  Działania skierowane są do uczniów klas pierwszych i przedszkolnych szkół podstawowych z Elbląga i okolicznych gmin. W tym roku odwiedziliśmy szkoły podstawowe w Szymonowie, Milejewie, Żurawcu, Gronowie Elbląskim, Nowakowie, Zwierznie oraz Nr 23 i Nr 4 w Elblągu.

Łącznie ponad 1.000 najmłodszych uczniów dowiedziało się jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz jak ważne dla ich bezpieczeństwa są odblaski, które otrzymały od Adama Borowieckiego – inspektora BRD w WORD w Elblągu, prowadzącego spotkania. Dzieci z rejonów wiejskich z Żurawcz i Nowakowa otrzymały także kamizelki odblaskowe, zapewniające dobrą widoczność podczas codziennych rowerowych podróży do szkoły.

Należy pamiętać!

Dziecko w wieku do 7 lat:

 – może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa. Zasada ta nie dotyczy jednak stref zamieszkania i tras przeznaczonych wyłącznie dla pieszych (art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym),

– w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,

– powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,

– w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,

– nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,

– na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,

– nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,

– nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.