A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Nasze dni wolne od pracy


Informujemy, że w 2024 r. dni:

– 5 stycznia,
– 2 maja,
– 31 maja,
– 16 sierpnia,
– 27 grudnia
są dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu dodatkowymi dniami WOLNYMI od pracy.

– 11 maja,
– 25 maja,
– 10 sierpnia,
– 14 grudnia
są dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu dodatkowymi dniami PRACUJĄCYMI – sobota.