A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Formularz rezerwacji sali szkoleniowej

Wyciąg z Regulaminu wynajmu sal:

 • 3
 1.  Ostatecznej rezerwacji należy dokonać osobiście, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej podając:
 2. nazwę Sali oraz termin rezerwacji,
 3. rodzaj wyposażenia Sali,
 4. ewentualne inne uzgodnienia (np. przerwy kawowe),
 5. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury oraz
 6. oświadczenie, że Organizator zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Umowa wynajmu sal w Ośrodku zawarta zostaje w zwykłej formie poprzez złożenie podpisów przez Strony pod wypełnionym Formularzem zgłoszenia.
 8. Do zawarcia umowy wynajmu sal za pomocą środków komunikacji na odległość:
 9. niezbędne jest przesłanie Formularza rezerwacji, i zapoznanie się z Regulaminem
  wynajmu sal. Oba dokumenty umieszczone są na stronie internetowej WORD w Elblągu.

b.uUmowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Najemcę wiadomości potwierdzającej
przyjęcie i dokonanie rezerwacji przez WORD w Elblągu. Wiadomość potwierdzająca
dokonanie rezerwacji zostanie przekazana Najemcy na adres poczty elektronicznej lub
faksem na adresy lub numery wskazane w Formularzu rezerwacji.

 1. dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy wynajmu sal na odległość jest skuteczne
  i wiąże strony wyłącznie w przypadku otrzymania przez Najemcę wiadomości
  potwierdzającej dokonanie rezerwacji. Brak wiadomości potwierdzającej dokonanie
  rezerwacji w terminie 7 dni od przesłania Formularzu jest równoznaczny z nieprzyjęciem
  rezerwacji z uwagi na brak możliwości jej realizacji przez WORD w Elblągu
 2. dla zawarcia umowy za pomocą środków komunikacji na odległość nie są wymagane
  żadne dalsze czynności poza wskazanymi powyżej.
 3. Umowa zawarta, w któryś ze sposobów opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
  ważne i wiążące zobowiązania stron.

Kontakt:

a-mail: sekretariat@word.elblag.pl

fax: 55 233 05 58
tel. 55 233 05 58 wew. 44

PLIKI:

Formularz rezerwacji sali szkoleniowej ( Pobierz plik )