A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolenie redukujące punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

√ Kontakt:
Tel.      665 357 770,   55 237 05 58 wew. 3
Dział szkoleń – I piętro, pok. nr 15
                                                                   √ OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!

Najbliższe terminy szkoleń:
– 28.05.2024 r. godz. 11.45 /wtorek/- przyjmujemy zgłoszenia
 

 

Udział w szkoleniu powoduje zmniejszenie o 6 najstarszych punktów karnych.

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu,
po odbytym szkoleniu, niezwłocznie przesyła kopię zaświadczenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich częściach szkolenia!

Warunki uczestnictwa:
·         wypełnienie zgłoszenia,
·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie,
·         zapoznanie się z regulaminem szkolenia.
√ Wpłaty można dokonać:
  • przelewem na nr konta 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.
√  W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.
√ W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
√ W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na szkolenie i nie powiadomienia o tym organizatorów najpóźniej na 2 dni robocze przed szkoleniem wniesiona opłata przepada.
Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty lub prawo jazdy.
Cel szkolenia:
 – uświadomienie kierowcom skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu,
– zredukowanie otrzymanych punktów karnych.
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 września2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U.  2023 r. poz. 1897),
– art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723).
Program szkolenia:
 WYKŁADY – 8 h (po 45min):
·         Zasady i przepisy ruchu drogowego.
.         Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki i zapobieganie.
·         Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
·         Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – ok. 2 h:
 .         Awaryjne hamowanie
Czas trwania szkolenia:
Zajęcia łącznie ok 7 h zegarowych – 1 dzień
Koszt szkolenia:
                900  
Egzamin: Bez egzaminu.
 

PLIKI:

Regulamin Szkolenia redukującego punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego ( Pobierz plik )

Zapoznaj się z regulaminem szkolenia i zapisz się na szkolenie

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem

Szkolenia redukującego punkty karne za naruszenia drogowe.