A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Oferta skierowana do wszystkich grup zawodowych.
Tematyka i ilość godzin szkolenia może być rozszerzona i dostosowana do specyfiki pracy określonej grupy zawodowej.

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest prowadzone przez osobę, która spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn.zm.).

Termin szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia
Tematyka szkolenia:
– Wstęp.
– Bezpieczeństwo własne.
– Mechanizmy zatrzymania krążenia (różnice w stosunku do osób dorosłych).
– Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) – omówienie.
– Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – omówienie.
– Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) – pokaz poglądowy.
– Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – pokaz poglądowy.
– Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) – ćwiczenia.
– Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) – ćwiczenia.
– Algorytm postępowania w zadławieniu (FBAO) – omówienie, pokaz i ćwiczenia.
– Pierwsza pomoc w urazach: krwawienia, złamania/zwichnięcia, urazy kręgosłupa, oparzenia (w tym elementy zabezpieczenia miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo ratownika, aktywacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne).
– Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach: napad drgawkowy.

Koszt szkolenia: 80 zł + VAT* od osoby = 98,40 zł
*Jednostki, które finansują szkolenie przynajmniej w 70 % ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem przesłania do WORD-u Oświadczenia o zwolnienia z podatku VAT – Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej

nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Grupa: min./max 25 osób Czas trwania szkolenia: 4 h

Miejsce szkolenia: WORD w Elblągu ul. Skrzydlata 1.
Tel. Kontaktowy 55 237 05 58 wew. 3,   665 357 770 

PLIKI:

Oświadczenie zwolnienia z podatku VAT ( Pobierz plik )