A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ø  Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

·         ukończone 18 lat,

·         min. wykształcenie podstawowe,

·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie;

Ø  Wymagane dokumenty:

·         dowód osobisty,

  • dowód wpłaty – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych;

Ø  Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych kat. II WJO

Ø  Podstawa prawna

Program szkolenia Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO

uzgodniony przez UDT.

Ø  Koszt kursu – 900 zł   

nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie  ukończenia szkolenia wg rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 1632).

              Warunkiem przystąpienia do egzaminu przed UDT  jest:

Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79, poz. 849).

Dokonanie opłaty w wysokości 268,33 zł.

Ø  Program kursu

Liczba godzin – 38 h lekcyjnych

Lp. Temat Liczba godzin
zaj. teoretyczne
Liczba godzin
zaj. praktyczne
1. Wiadomości o dozorze technicznym 3
2. Typy stosowanych wózków jezdniowych 1
3. Budowa wózków 4
4. Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem i po pracy 4
5. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 6
6 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 3
7. Zagadnienia z zakresu BHP, warunki bezpiecznej pracy 4
8. Zajęcia praktyczne 10
9. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli gazowej.
Zajęcia praktyczne.
2  

 

1

                                           Razem 27 11