A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Ø Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

·        zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·        przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty.

Ø  Cel szkolenia:

Przygotowanie osób, które będą kierować ruchem drogowym.

Ø   Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U.  poz. 143).

Ø  Program kursu:

·        Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

·   Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i założenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaje i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.

·        Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne
z przepisami.

·        Elementy wyposażenia do kierowania ruchem drogowym.

·       Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

·        Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

·   Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwość ich bezpiecznego zatrzymania się.

·     Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testów oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Ø  Czas trwania kursu:

8 h –  1 dzień

Ø  Koszt kursu:

280,00 zł

Ø Egzamin:

Składa się z części teoretycznej w formie testów oraz praktycznej, sprawdzającej umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, Dyrektor ośrodka wydaje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat.

Zapisz się na szkolenie