A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Najbliższe terminy szkoleń przyjmujemy zgłoszenia

Warunki uczestnictwa:

·        zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·        przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty.

Cel szkolenia:

Przygotowanie osób, które będą kierować ruchem drogowym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1101).

Program kursu:

·        Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

·        Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i założenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaje i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.

·        Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.

·        Elementy wyposażenia do kierowania ruchem drogowym.

·        Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

·        Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

·        Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwość ich bezpiecznego zatrzymania się.

·     Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testów oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Czas trwania kursu:

8 h –  1 dzień

Koszt kursu: 280,00 zł

Egzamin:

Składa się z części teoretycznej w formie testów oraz praktycznej, sprawdzającej umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, Dyrektor ośrodka wydaje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat.